Đức Phật bảo cho chúng ta rằng con người vốn có nhiều niềm vui cần được thiết lập và thực nghiệm trong suốt cuộc đời của mình. Đó là niềm vui của giới đức thanh tịnh, niềm vui phát sinh do lòng kính tín Tam bảo, niềm vui của lối sống không làm ác, niềm vui sinh khởi nhờ có trí tuệ sáng suốt.

* Bài đọc cần cài đặt Adobe Reader để hỗ trợ xem nội dung. Nếu bài đọc không hiển thị trong vòng 5 giây, xin vui lòng nhấn F5 để tải lại

Nguồn: Tạp chí Văn hóa Phật giáo số 245

Gửi Ý kiến

Date Rating Last Activity

–>

B

i

u

Quote

Code

List

List item

URL

Tên của Quý vị *
Địa chỉ email của Quý vị
Địa chỉ website
Mã xác nhận

Gửi Ý kiến

Tiếp theo >