Nuôi nấng một đứa con là cả một sự hy sinh thiêng liêng, một tấm gương phản ảnh lòng vị tha. « Hãy làm cho hạt giống nở hoa tại nơi mà mình gieo xuống », đấy là câu châm ngôn của bà Jacqueline Kramer.

* Bài đọc cần cài đặt Adobe Reader để hỗ trợ xem nội dung. Nếu bài đọc không hiển thị trong vòng 5 giây, xin vui lòng nhấn F5 để tải lại

Nguồn: Tạp chí Văn hóa Phật giáo số 244

Gửi Ý kiến

Date Rating Last Activity

–>

B

i

u

Quote

Code

List

List item

URL

Tên của Quý vị *
Địa chỉ email của Quý vị
Địa chỉ website
Mã xác nhận

Gửi Ý kiến

Tiếp theo >